Úvodní strana > Recyklace plastů

Recyklace plastů

Plasty se vyznačují velkou variabilitou vlastností. Jsou pevné, pružné, přitom tvrdé a tepelně odolné. Právě pro tyto své vlastnosti nalezly plasty využití téměř ve všech průmyslových odvětvích a v domácnostech. Plasty jsou všude kolem nás, ročně se vyveze odpadovými společnostmi na statisíce tun plastových odpadů. Proto je důležité plastové výrobky třídit podle chemického složené pro následnou recyklaci a jejich další zpracování.

Plastové výrobky se od sebe liší chemickým složením, tvarem, barvou. Proto se dotřiďují na utřiďovacích linkách. Směsi plastů putující na pásy a ručně se zde třídí PET lahve, nádobky, fólie, pěnový polystyren. Výsledkem tohoto procesu jsou pak balíky slisovaných plastů, které již mají stejné chemické složení a dopravují se ke zpracovatelům, kteří se specializují na konkrétní druhy plastů.

Náš sběrný dvůr se specializuje na recyklaci odpadové fólie kat. č. 150 102.

Postup recyklace:

Vytříděná suchá a čistá sběrová LDPE fólie je nejprve rozsekána agromelátorem, kde vzniká drť, která je dopravena do šneku. Ve šneku vznikne pod teplotou 170 ⁰C tavenina z plastu. Následně tato tavenina je mechanicky protlačena šnekem. Na výstupu šneku dochází k nasekání hmoty na granule, které putují dále do chladících sil. Výsledkem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu LDPE fólií v naší společnosti.

Plasty vhodné k recyklaci:

Plasty nevhodné pro recyklaci:

Sběrný dvůr SBĚR A RECYKLACE PLASTOVÉHO ODPADU je pod vedením:

JPS PLASTIC s.r.o.
Zbraslavice 412
Zbraslavice 285 21
DIČ: CZ02374951
IČ: 02374951
IČZ: CZS02006
Souhlas vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v Praze.

Zdarma zajistíme odvoz plastového odpadu k nám.

Pokud máte plastový odpad vhodný k recyklaci, neváhejte nás kontaktovat: